GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo 

NHÂN VIÊN 

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo 

QUẢN LÝ 

Chương Trình Đào Tạo

 

Tại Đất Xanh Premium, không chỉ nhân viên mà kể cả các quản lý cũng luôn luôn được tạo điều kiện để phát triển hơn nữa năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của mình: 

- Được hỗ trợ các khoá học về đào tạo quản lý đối với cấp Giám Đốc Sàn 

- Nhận được những lời khuyên bảo chân thành, lời chỉ dẫn và chia sẽ tận tình từ Ban Tổng Giám Đốc, các Sếp đi trước 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Ông Nguyễn Quốc Quý – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Đất Xanh Premium training cho nhân viên trong sự kiện lễ ra quân dự án Southgate Tower

0934 362 727