Đất Xanh Premium 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI 

 

Chính sách phúc lợi

- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

- Khám chữa bệnh định kỳ theo thông tư 13 hàng năm

- Được tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật hàng tháng, sự kiện nội bộ. 

- Thưởng lễ, tết

0934 362 727